projekty

V souladu s našimi hodnotami realizujeme následující projekty:

IN-SPIRO Praha

Projekt zaměřený na podporu zajímavých podnikatelských nápadů a rozvoj komunity. Coworkingové centrum pro každého, včetně start-upů.

V dubnu 2014 jsme začali pracovat na svém prvním projektu: novém coworkingovém centru v Praze. Našli jsme vyhovující prostory ve starším kancelářském objektu v Holešovicích a vdechli jim nový život. Hlavním úkolem architektů, designérů a dělníků bylo skloubit těžké industriální prvky s přírodními elementy, které jednak vytvářejí svěží a kreativní atmosféru a zároveň připomínají naše spojení s přírodou. Výsledek se povedl a zabodoval i v soutěži inovativních kancelářských konceptů Zasedačka roku: IN-SPIRO ji na konci roku 2014 vyhrálo.

Dnes je již IN-SPIRO coworkingové centrum, které se jasně etablovalo na trhu. Vyprofiloval se i jeho směr, kudy se chce dlouhodobě ubírat. Ke svým standardním službám běžně přidává čím dál víc různých zajímavých a užitečných aktivit a akcí, k nimž patří například jóga nebo přednášky na podporu osobního rozvoje. Jejich kalendář najdou zájemci vždy včas na www.in-spiro.cz

Pro koho je IN-SPIRO

Základním a hlavním cílem IN-SPIRA je být otevřeným a kvalitním zázemím pro všechny, kteří ke své práci potřebují inspirativní prostor a chtějí využívat služeb coworkingu. Zvláštním, dílčím cílem je pak zaujmout a přivést start-upy a ty, kteří mají zájem ve start-upech pracovat. Myslíme si totiž, že zvláště start-upům a startupistům máme co nabídnout. Vždyť nejen IN-SPIRO, ale i sama firma DEGIRANS SE jsou start-upy! A už nějakou dobu tvrdě pracují na svém vlastním růstu, takže mohou předávat a sdílet potřebné zkušenosti, znalosti, dovednosti i užitečné kontakty. Máme zažito, že start-upová scéna u nás je sice na jedné straně už dost rozběhnutá (přehlídky, výstavy, soutěže, setkání s investory), ale na straně druhé postrádá ještě mnoho zcela zásadních náležitostí, včetně kvalitní výměny informací. Patří k nim mj. i fakt, že start-upy si běžně neuvědomují, že by se měly naučit už od samého začátku dobře fungovat samy. Tedy i ve chvíli, kdy nejsou tzv. kešované, kdy nemají peníze od investora.

Aktuální vizí IN-SPIRA zůstává stále podporovat a inspirovat začínající volnonožce a podnikatele. Chceme, aby značka IN-SPIRO byla spojovaná s aktuálními příležitostmi, pomocí i podporou pro freelencery, startupisty a podnikatele. Každý, kdo do našeho coworkingového centra přijde, může očekávat minimálně radu, často i pomoc (např. kontakt na odborníka) při hledání efektivní cesty k realizaci svého projektu.

Sledujte kalendář akcí

K nejnovějším aktivitám IN-SPIRA (od září 2017) patří spolupráce s iniciativní skupinou Holky z Marketingu. Tato skupina (má už 6 500 členek) se snaží nejen posílit pozici žen v marketingu, ale také si vzájemně předává zkušenosti na seminářích a workshopech. IN-SPIRO jim nabídlo prostory pro školení a workshopy.

Od listopadu 2017 plánujeme také offline networking pro začínající startupisty, volnonožce a malé podnikatele s ambicí vytvořit v IN-SPIRU komunitu pro sdílení zkušeností. Především však klademe důraz na to, aby naše školení přinášela opravdu použitelné tipy do praxe a života.

Avizovanou akci ShutUp and Start to Work For StartUp máme pečlivě připravenou, ale vzhledem k aktuálnímu stavu startupové scény jsme její uskutečnění odložili na konec jara 2018.

 

My Trees

Projekt, zaměřený na udržitelný rozvoj společnosti a na osobní růst jednotlivců, s důrazem na vytváření dostatečných finančních rezerv pro jejich svobodný život. MY TREES má již za sebou tři roky úspěšných, náročných příprav, které finišují podle plánu, aby projekt mohl od března 2018 vstoupit do tzv. „pre-launch“ fáze.

 

 

Cílem MY TREES je pěstovat rychle rostoucí dřeviny a dostat se s nimi úspěšně na světový trh. Nově vysazené a ekologicky pěstované stromy na plantážích MY TREES v Jižní Americe vedle toho, že budou v horizontu pár let dávat kvalitní a vysoce ceněné dřevo – tedy zdroj příjmů pro akcionáře a investory - současně poslouží také ke zlepšení stavu krajiny a ovzduší. Eukalypty totiž zvlášť účinně brání vysychání krajiny, vážou oxid uhličitý a omezují globální oteplování. Ne nadarmo je eukalyptus nazýván „stromem zázraků“, „diamantem lesů“ či „stromem života.“ Dalším skvělým efektem projektu je i to, že práce na takovýchto plantážích přináší vítanou obživu místním lidem.

Investoři, kteří projekt MY TREES podpoří, svou investici nejen výhodně zhodnotí, ale mají zároveň i možnost si postupně vybudovat osobní finanční pohodu, až finanční nezávislost.

 

Jako nástroj pro splnění tohoto cíle jsme v MY TREES zvolili netradiční propojení nejmodernější formy síťového marketingu a „zeleného” eko-byznysu. Plánovanou a nedílnou součástí projektu MY TREES je i „vedlejší výchovný efekt“, jímž je masové rozšiřování myšlenky udržitelného rozvoje.

 

Projekt MY TREES – základní fakta:

·       Rok 2015 – z „hurá“ nápadu vytvořen seriózní, reálný záměr a posléze i celý projekt, provedena analýza a zmapování příslušných trhů a burz s komoditami. Vyhledávání důležitých informací a kontaktů a získávání prvních investorů…

·       Rok 2016 – vypracování projektu MY TREES „do detailu“ a začátek „stavění“ projektu. Průběžné konzultace s odborníky a následné úpravy v projektu, získávání kapitálu od jednotlivých investorů, shánění spolupracovníků…

·       Rok 2017 – pokračování ve „stavbě“ projektu a získávání investorů. Zadání výroby softvéru „na míru“, spolupráce s americkou advokátní kanceláří, aby vytvořila profesionální právní rámec pro „stromový byznys“ s cílem ho provozovat pod záštitou Světové asociace přímého prodeje (tato prestižní mezinárodní organizace garantuje seriózní network-podnikání). Spolupráce s profesionální networkovou  společností, aby vytvořila funkční a efektivní networkovou platformu pro prodej stromů veřejnosti. Jednání se strategickým partnerem v Jižní Americe a nákup, popřípadě pronájem půdy, pro výsadbu stromů…

·       Rok 2018 – dokončování „stavby“ projektu, „pre-launch“ fáze - začátek prodeje stromů veřejnosti….

 

 

 

 

 

 

 

Spacespy

Unikátní geolokační aplikace s prvky sociální sítě, s mnoha praktickými funkcemi pro osobní život i pro podnikání.

Společnost DEGIRANS SE se rozhodla podpořit tento technologický start-up v roce 2016. Autorem Spacespy je Slovák Richard Olšovský, který o ní mj. říká: „Ostatní sociální sítě se zabývají hlavně minulostí, tj. tím, co uživatel dělal, kde byl… Status Spacespy je naopak aktivita budoucí: můžeš ukázat světu kousek své budoucnosti a dovolit, aby ji ovlivnil tak, jak ty chceš…“

K čemu Spacespy slouží

Aplikace Spacespy se dá použít k ryze praktickému geolokačnímu vyhledání možností stravování, ubytování, cestování, kulturních, společenských či sportovních akcí, atd. v konkrétní lokalitě, kterou si na mapě určíte. Stejně tak si  v ní ale můžete v aktuálním čase vyhledat přátele už známé či zcela nové, abyste s nimi vyrazili na kolo, na drink, zkrátka kamkoli. Samozřejmou funkcí je i klasický chat zdarma a také možnost průběžně si volit, zda chcete být „viditelní“ pro každého, nebo jen pro vybrané přátele, či pro nikoho.

Zcela unikátní funkcí Spacespy je hromadná placená zpráva, která je mnohem levnější než běžná reklama. Každý tak může oslovit naprosto všechny, které si pomocí „kružnice na mapě“  v dané lokalitě vyhledal a nabídnout třeba své služby či zboží, nebo tímto způsobem učinit rychlý spotřebitelský průzkum.    Z takovéto zprávy má pak finanční profit každý jednotlivý uživatel, který na ni reaguje. Další možností, jak se Spacespy vydělávat, je šířit tuto aplikaci pomocí affiliate programu.

Více informací na adrese www.spacespy.net

Spacespy se dále slibně vyvíjí

Ještě v roce 2016 došlo k uzavření smlouvy mezi DEGIRANS SE a společností majitele a provozovatele Spacespy o tzv. konvertibilní půjčce, kdy jsme nainvestovali 240 000 Euro do technologií a dalšího vývoje Spacespy s tím, že její verze 2.0 bude spuštěna do konce 2017. Aplikace dostává nový design a další, nové funkce. Během roku 2016 také proběhly první reklamní kampaně s cílem sledovat, jak trh v ČR na appku reaguje. Zdařile se rozjela i celoroční geolokační hra 2017 nazvaná Chyť si litr, v níž za minimálních marketingových nákladů zjišťujeme, kdo je nyní cílová skupina. Hra probíhá vždy v určitém místě ČR      a v určitý čas, a její pomocí testujeme trh. Po skončení hru vyhodnotíme a podle výsledků upravíme naši další marketingovou komunikaci… 

Počet uživatelů aplikace Spacespy se v souladu s naším očekáváním rozrůstá. I nejspíš proto jsme dostali pozvánku do Singapuru na World Wealth Creation Conference (www.worldwealthcreation.com). V listopadu 2017 tam pojedeme se Spacespy jako start-up ve fázi alfa. DEGIRANS SE sice Spacespy jako investor pomáhá, avšak nemá ambice být jejím hlavním investorem. Proto na této velké mezinárodní přehlídce nových technologií budeme především hledat pro appku velkého hlavního investora, který by Spacespy pomohl k tomu, čím by se měla stát - globálním hráčem na poli geolokačních aplikací. 

PLAY SAFE

Projekt pro diverzifikaci rizika, pouze pro investory

Tento projekt pro diverzifikaci rizika je určený výhradně našim akcionářům. Jelikož všechny předchozí projekty jsou z pohledu investorů zcela přirozeně spojeny s určitými riziky, rozhodli jsme se přidat do portfolia DEGIRANS SE ještě projekt PLAY SAFE. Jeho obsahem je nákup nemovitostí a dalších výhodných komodit - tak, aby společnost DEGIRANS SE byla co nejvíce jištěna.

Napište nám: